Takimi i parë për kapitullin 27 “Mjedisi dhe Ndryshimet Klimaterike”.

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Bruksel

– Takimi i parë shpjegues për kapitullin 27 🇪🇺 “Mjedisi dhe Ndryshimet Klimaterike”, konkretisht Nënkapitulli për Mbrojten Civile, në kuadër të përafrimit të legjislacionit shqiptar me Aquis BE.

#AKMC#mbrojtjacivile#EU#UCPM#civilprotection#EU2023SE#MOD

Lajme të tjera