Takimi i Grupit Teknik të Punës, për Kryerjen e Vlerësimit të Riskut “Të përmbytjeve nga lumenjtë, përrenjtë dhe çarjet e digave”.

Më 2 Dhjetor 2021 u zhvillua takimi i Grupit Teknik të Punës, për Kryerjen e Vlerësimit të Riskut “Të përmbytjeve nga lumenjtë, përrenjtë dhe çarjet e digave”.

Në këtë takim morën pjesë anëtarët e grupit ndërinstitucional dhe përfaqësues të tjerë të ftuar nga AKMC për mbështetje.

Aktiviteti u suportua nga projekti RESEAL

(Resilience Strengthening in Albania), i zbatuar nga UNDP dhe financuar nga qeveria Suedeze dhe Portugeze.

#Swiden #Portugal #UNDP #EFDRR #DRA #DRR #BE #AICS #GIZ

Lajme të tjera