Takim paraprak me efektivët zjarrëfikës pranë Bashkisë Kamëz

#AKMC#MNZSH

Takim paraprak me efektivët zjarrëfikës pranë Bashkisë Kamëz, të cilët do të marrin pjesë në stërvitjen e përbashkët me partnerët e Mbrojtjes Civile Italiane, Rajoni Molise dhe Puglia, si dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim e Malit të Zi.

Kjo iniciativë është e financuar nga BE nëpërmjet programit IPA-Intereg-CBC ????????Itali – ????????Shqipëri – ????????Mali i Zi.

#UCPM#BE#OPENBALLKAN#AKMC

Lajme të tjera