Takim në kuadër të stërvitjes “#DefenderEurope #2021”

Në kuadrin e ndërveprimit dhe zhvillimit të takimeve për stërvitjen “#DefenderEurope #2021”, në ambjentet e AKMC-së u zhvillua një takim ndërmjet përfaqësuesëve të Qendrës Ndërkombëtare të Bashkëpunimit Civilo Ushtarak, #CIMIC (NATO) dhe Drejtorit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Projekteve në AKMC, z. Klajdi Nikolla.

Qëllimi i këtij takimi ishte shkëmbimi i informacioneve për sistemin e mbrojtes civile në Shqipëri, misioni i AKMC-së dhe reformat e ndërmarra në këtë fushë, si dhe bashkëpunimet e ndërsjella me institucione homologe ndërkombëtare.

Lajme të tjera