Takim me përfaqësuesit Zvicerian të programit Zvicerian “Build Back Better”

Në kuadër të programit Zvicerian “Build Back Better” dhe të forcimit të bashkëpunimit ndërkombëtar, sot u zhvillua një takim me përfaqësuesit Zvicerian dhe përfaqësuesit e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.

Në takim u diskutua mbi mundësitë e mbështetjes nga Qeveria #Swiss në fushën e Mbrojtjes Civile nëpërmjet forcimit dhe standardizimit të infrastrukturës dhe të strukturave, pjesë e Sistemit të Mbrojtjes Civile në Shqipëri.

Lajme të tjera