Takim me përfaqësues të Korpusit të Paqes në Shqipëri

Korpusi i Paqes në Shqipëri

Takimi me përfaqësues të Korpusit të Paqes në Shqipëri me synim forcimin e strukturave vullnetare, pjesë të rëndësishme të sistemit të Mbrojtjes Civile.

#mbrojtjacivile#AKMC#UPCM#usa#USAID#peacecorps#volunteering

Peace Corps Albania

Lajme të tjera