Stërvitja “SEESIM 2022”

Në 4 ditë u stimulua një rast tërmeti, duke testuar Sistemin e Mbrojtjes Civile me qëllim bashkëpunimin ndërveprimin me strukturat civilo- ushtarake ndëpërmjet sistemeve kompjuterike stimuluese.

Pjesëmarrës në ushtrim ishin nga Shqipëria, Krocia, Maqedonia, Mal i Zi, Rumania, Turqia, Sllovenia, Serbia, Ukraina, SHBA dhe shtetet ne rolin vëzhgues ishin Gjeorgjia dhe Moldavia.

#AKMC#mbrojtjacivile#EU#UCPM#MOD#USA

Lajme të tjera