Stërvitja “Balance” në Kotor, Mal të Zi

Përfundoi me sukses stërvitja shumëkombëshe “Balance”, në Kotor, Mal të Zi.

Qipro, Bullgari, Greqi, Mal i Zi, Itali, Spanjë, Shqipëri dhe Kroaci bashkëvepruan në reagim ndaj një simulimi tërmeti.

#OPENBALKAN#AKMC#MZSH#IGJEO#QVEC#balance

Open_Balkan

Bashkia Shkodër

Bashkia Lezhe

Instituti i Gjeoshkencave

Qendra Vullnetare e Emergjencave Civile

Lajme të tjera