Iniciativa për Parandalimin e Fatkeqësive dhe Gatishmërinë në Evropën Juglindore.

Iniciativa për Parandalimin e Fatkeqësive dhe Gatishmërinë në Evropën Juglindore, DPPI SEE në bashkëpunim me AFAD -Kryesinë e Ministrisë së Brendshme për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave organizoi në datat 06 – 08 Nëntor 2022, në Stamboll të Turqisë seminarin me temë “Efektet e Fatkeqësive në Infrastrukturat Kritike dhe Vazhdimësinë e Biznesit”, me fokus shkëmbimin e informacionit dhe praktikave më të mira të parandalimit të riskut nga fatkeqësitë në infrastrukturat kritike dhe diskutimin e zhvillimeve më të fundit ndërmjet vendeve anëtare në këtë takim.

#AKMC#UCPM#DPPISEE#AFAD

Lajme të tjera