Gëzuar 110 vjetorin e themelimit të shtetit Shqiptar!

Të gjithë shqiptarët anembanë globit,

Gëzuar 110 vjetorin e themelimit të shtetit Shqiptar!

Ditën e kremtimit të vlerave themelore të jetës sonë të përditshme, të identitetit dhe kulturës sonë.

#mbrojtjacivile#AKMC#MOD#EU#UCPM

Lajme të tjera