Forcimi kapaciteteve të strukturave qendrore operacionale.

FORCIMI KAPACITETEVE TË STRUKTURAVE QENDRORE OPERACIONALE me 16 zjarrfikëse për 10 bashkitë ku kalon gazsjellësi TAP.

Mirënjohje për TAP, një ndihmë tejet e vlefshme në kohën e duhur.

#TAP #AKMC #MBZSH #UCPM #BE

Lajme të tjera