Forcimi i kapaciteteve në kuadër të projektit ToBeReady IPA CBC Itali- Shqipëri- Mal i Zi.

Vazhdon forcimi i kapaciteteve të Strukturave Operacionale për masat paraprake për luftën kundra zjarrit në pyje.

254 pompa shpine dhe 3 karrel me rezervuar , janë shpërndarë në Stacionet e Mbrojtes nga Zjarri dhe Shpëtimi në 28 Bashki të vendit.

Iniciativa e financuar nga BE në kuadër të projektit ToBeReady IPA CBC Itali- Shqipëri- Mal i Zi.

Lajme të tjera