Forcimi i kapaciteteve në kuadër të projektit ToBeReady IPA CBC Itali- Shqipëri- Mal i Zi.

Forcimi i kapaciteteve në kuadër të projektit ToBeReady IPA CBC Itali- Shqipëri- Mal i Zi.

Vazhdon forcimi i kapaciteteve të Strukturave Operacionale për masat paraprake për në raste përmbytjesh dhe zjarresh, në kuadër të projektit TO BE READY, IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi.

Falë këtij projekti, 2 karrel me depozitë dhe pompa thithëse, 2 pompa thithëse me kapacitet të lartë, varka plastike me motorr dhe pa motorr, 12 kostume zhytje të cilat janë shpërndarë në Stacionet e Mbrojtes nga Zjarri dhe Shpëtimi në bashkinë Tiranë, Durrës, Shkodër, Kurbin, Fier dhe Pustec.

Iniciativa e financuar nga BE në kuadër të projektit ToBeReady IPA CBC Itali- Shqipëri- Mal i Zi.

Bashkia Tiranë

Bashkia Durres

Bashkia Shkodër

Bashkia Kurbin

Bashkia E Fierit

Bashkia Pustec – Општина Пустец

#AKMC#Eu#mbrojtjacivile#UCPM

Lajme të tjera