Bashkëpunim me grupin elitar të kërkim shpëtimit malor Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – TOPR.

Grupi vullnetar për Kërkim Shpëtim Malor realizoi me sukses hapin e parë të një bashkëpunimi afatgjatë me grupin elitar të Kërkim Shpëtimit Malor Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – TOPR.

Në këto pesë ditë, grupi i vullnetarëve nën kordinimin e #AKMC u njoh me praktikat më të mira të Kërkim Shpëtimit Malor, si dhe zhvilloi disa aktivitete trajnuese si transport i të lënduarve me barrela, zbritje me litar, ecje alpine etj.

Kjo iniciativë u organizuar nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile me suportin dhe financimin e Ambasada RP w Tiranie/Ambasada e Republikës së Polonisë në Tiranë.

#mbrojtjacivile#AKMC#EU#UCPM

Lajme të tjera