Aktivitet i organizuar nga Departamenti për situata emergjente të Rumanisë, së bashku me Zyrën Rajonale të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për reduktimin e riskut nga fatkeqësitë.

Bukuresht, Rumani

“Understanding and communicating existing and future risks: ensuring evidence-based communication”

Aktivitet i organizuar nga Departamenti për Situata Emergjente të 🇷🇴Rumanisë🇷🇴 së bashku me Zyrën Rajonale të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Reduktimin e Riskut nga Fatkeqësitë @UNDRR).

Ky aktivitet i nivelit të lartë drejtues solli së bashku përfaqësues të shumë autoriteteve të Mbrojtjes Civile nga mbi 10 vende anëtare të Bashkimit 🇪🇺Evropian🇪🇺, Komisionin Evropian, Këshillin e Evropës, median, grupet e shoqërisë civile dhe ekspertë të nivelit operativ dhe atij strategjik.

Në cilësinë e vendit anëtar të Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE, 🇦🇱Shqipëria 🇦🇱 u përfaqësua nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile.

Qëllimi i kësaj tryeze dialogu ishte shqyrtimi i përvojave dhe qasjet e ndryshme të strukturave të Mbrojtjes Civile përmes 📲komunikimit efektiv të rrezikut dhe identifikimin e mënyrave për të luftuar 📺dezinformimin me vëmendje të veçantë edukimit të të rinjve për riskun nga fatkeqësitë, si dhe identifikimin dhe përdorimin e informacionit përkatës për të ndërtuar qëndrueshmërinë sociale të vendeve.

UNDRR

Disaster Preparedness and Prevention Initiative in SEE

#mbrojtjacivile#AKMC#UCPM#EU#civilprotection#UNDRR#DGECHO#EFDRR

Lajme të tjera