Forcimi i kapaciteteve në fushën e Mbrojtjes Civile, marrja e masave parandaluese si dhe hartimi i dokumentave strategjik në nivel vendor.

Sot Drejtori i Përgjithshëm i #AKMC Z. Haki Çako zhvilloi një takim me kryetaren e Bashkisë Roskovec Znj. Majlinda Bufi, në kuadër të punës në mbështetje të pushtetit vendor nga #AKMC për forcimin e kapaciteteve në fushën e #MC, marrjen e masave parandaluese si dhe hartimin e dokumentave strategjik në nivel vendor siç është Vlerësimi i Riskut për të cilin Bashkia Roskovec ka filluar tashmë punën bashkë me 5 Bashkitë e tjera të Qarkut Fier.

Bashkia Roskovec

#AKMC#UCPM#EU#mbrojtjacivile#DRR#DRA

Lajme të tjera